• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

o Kazimierzu Dolnym

Kazimierz Dolny jest niewielkim, liczącym 4,5 tys. mieszkańców miasteczkiem w woj. lubelskim. Położony jest na prawym brzegu Wisły, przy uchodzącym do niej potoku Grodarz, u podnóża jednego z najbardziej malowniczych subregionów Wyżyny Lubelskiej, jakim jest Płaskowyż Nałęczowski. Urodą tych terenów jest najgęstsza w Polsce sieć wąwozów, powstałych w wyniku erozji (ok. 10 km/1 km2 powierzchni).

Kazimierz jest ulubionym miejscem malarzy i turystów. Siłą ich przyciągania, jest piękny krajobraz, architektura, nadwiślański klimat i ten osobliwy koloryt kulturowy. Miasteczko słusznie cieszy się sławą perły polskiego renesansu. Jego cenne walory są pod stałą ochroną rygorów Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, troską władz miasta, konserwatora zabytków oraz mieszkańców.
o_kazimierzu_dolnymo_kazimierzu_dolnymo_kazimierzu_dolnym